W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się budownictwem.
W tym obszarze zanotowano również największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 3,7 w skali miesiąca. Mimo utrzymanych niekorzystnych ocen, największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów prowadzących handel detaliczny – wzrost wartości wskaźnika o 10,6 w porównaniu z lutym br. Negatywne, ale mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu opinie odnośnie sytuacji gospodarczej formułują także przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym. Jedynie jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, a także informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pozytywnie, choć mniej korzystnie niż w lutym br.