Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są bardziej korzystne od formułowanych w marcu. Utrzymują się pozytywne prognozy portfela zamówień. Przewidywania dotyczące produkcji są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy sytuacji finansowej są nieco mniej korzystne od zgłaszanych w marcu. Przedsiębiorcy planują dalszy wzrost zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.