Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są korzystne. Planowany jest wzrost zatrudnienia, większy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.