W grudniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym. W sekcji budownictwo zaobserwowano największe pogorszenie opinii – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 5,8 w porównaniu z listopadem br. Największy wzrost wartości tego wskaźnika zanotowano w gronie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji – o 22,1 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie i lepiej niż w listopadzie br. oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się transportem i gospodarką magazynową, a także zakwaterowaniem i gastronomią.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy (wyniki w tablicy 2).