Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w styczniu korzystnie, podobnie jak w grudniu. Bieżący portfel zamówień i pro-dukcja rosną nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w tym zakresie są bardziej korzystne od prognoz z grudnia. Bieżąca i przyszła sytuacja finansowa oceniane są pozytywnie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.