W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w czerwcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w budownictwie. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących m.in. wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).