Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną. Sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, przy czym portfela zamówień i sytuacji finansowej – lepsze niż w czerwcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nie zmienić się.