W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. We wszystkich obszarach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny.
We wszystkich obszarach odnotowano pogorszenie składowej „prognostycznej”. Do badania za listopad br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 listopada – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).