Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie pozytywnie, podobnie jak w październiku. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w tym zakresie są mniej korzystne od sygnalizowanych w październiku. Diagnozy i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia, nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w październiku. Podobnie jak przed miesiącem przedsiębiorcy prze-widują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.