Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają we wrześniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem, formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Firmy z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę nieznacznie negatywnie, podobnie jak w sierpniu.