W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wyjątkiem jest
sekcja informacja i komunikacja oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz zakwaterowanie i gastronomia,
gdzie oceny spadły. W większości obszarów odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”), natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się w większości obszarów.

Do badania za styczeń br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 stycznia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).