W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących handel detaliczny. W tym obszarze zanotowano również największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 6,8 w skali miesiąca. Mimo utrzymanych niekorzystnych ocen, największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie przedsiębiorców zajmujących się budownictwem – wzrost wartości wskaźnika o 5,2 w porównaniu ze styczniem br. Zauważalnie lepsze niż w ubiegłym miesiącu opinie odnośnie sytuacji gospodarczej formułują także podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pozytywne. Również przedsiębiorcy zajmujący się zakwaterowaniem i gastronomią wyrażają optymistyczne opinie, choć gorsze niż w ubiegłym miesiącu.