Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu mniej korzystnie niż w sierpniu. Diagnozy i prognozy portfela zamówień oraz oceny sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Sygnalizowany jest dalszy wzrost produkcji, w najbliższych miesiącach może on utrzymać się na dotychczasowym poziomie, również sytuacja finansowa może nie ulec zmianie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, ale mniejszy od zapowiadanego w sierpniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.