W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę lepiej niż we wrześniu br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji informacja i komunikacja, największe pogorszenie – w sekcji budownictwo.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 października – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).