W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w sierpniu br. Największy wzrost
ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja, największy spadek – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Do badania za wrzesień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 września – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).