Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w maju korzystnie, podobnie jak w kwietniu. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż w ubiegłym miesiącu, sytuacja finansowa oceniana jest optymistycznie, tak jak w kwietniu. Odpowiednie prognozy są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego w kwietniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.