W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja handel hurtowy oraz budownictwo, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Tylko w tej ostatniej
sekcji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.

Do badania za kwiecień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 kwietnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).