We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w czerwcu br. Największy spadek ocen
w tym zakresie odnotowano w handlu hurtowym. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lipca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii
COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).