W sierpniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj zbliżone do tych sprzed miesiąca. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 15,5). Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – wzrost wartości tego wskaźnika o 10,6 w porównaniu z lipcem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie, choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu, oceniają koniunkturę także podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie zakwaterowania i gastronomii.