Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w grudniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistycznie oceniają koniunkturę jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe, natomiast najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia.