Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w styczniu korzystnie, podobnie jak w grudniu. Diagnozy i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące produkcji i sytuacji finansowej są pozytywne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Oceny produkcji i sytuacji finansowej są ostrożniejsze niż w grudniu. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, po redukcjach zapowiadanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie spadać.