W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Wskaźniki koniunktury poprawiły się
jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Największe pogorszenie wskaźnika ogólnego klimatu nastąpiło w transporcie i gospodarce magazynowej.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w Aneksie).