Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż we wrześniu. Oceny dotyczące sytuacji finansowej są pozytywne. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego we wrześniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nie zmienić się.