W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę gorzej niż w styczniu br. Największy spadek wskaźnika odnotowano w sekcji informacja i komunikacja, największy wzrost – w dziale transport
i gospodarka magazynowa.