Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych rodzajów działalności z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w lutym ogólny klimat koniunktury korzystnie, najlepiej – należący do sekcji informacja i komunikacja. Pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem oceny koniunktury są zgłaszane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej oraz handlu detalicznego. Przedsiębiorstwa budowlane oceniają koniunkturę negatywnie, podobnie jak w styczniu, natomiast jednostki zajmujące się handlem hurtowym – mniej pesymistycznie niż przed miesiącem.