W kwietniu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Oceny pogorszyły się jedynie

w informacji i komunikacji. Największa poprawa nastąpiła w sekcji transport i gospodarka magazynowa.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).