Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień rośnie wolniej niż w listopadzie. Oceny dotyczące produkcji oraz diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są nieznacznie negatywne. Przewidywania w zakresie portfela zamówień i produkcji są pozytywne. Planowane są redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć.
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w grudniu bardziej negatywnie niż w listopadzie. Diagnozy i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Skala ograniczenia zatrudnienia może być podobna do planowanej w listopadzie. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny robót budowlano-montażowych będą spadać w stopniu zbliżonym do oczekiwanego przed miesiącem.