Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu optymistycznie, podobnie jak w listopadzie. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie pozytywne oceny sytuacji finansowej są zbliżone do zgłaszanych w listopadzie. Odpowiednie prognozy są korzystne, nieco lepsze od formułowanych przed miesiącem. Planowane są redukcje zatrudnienia, większe od zapowiadanych w listopadzie. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie spadać.