Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu korzystnie, podobnie jak w listopadzie. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do prognoz z listopada. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej optymistycznie niż w ubiegłym miesiącu, a jej prognozy są nieznacznie negatywne. Przedsiębiorcy planują niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego w listopadzie. Podobnie jak przed miesiącem, przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.