Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu mniej korzystnie. Bieżący portfel zamówień i produkcja są nieznacznie ograniczane, sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie. Odpowiednie pro-gnozy są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem.