Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lutym korzystnie, podobnie jak w styczniu. Dyrektorzy jednostek oceniają, że bieżący portfel zamówień i produkcja rosną nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w styczniu. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, po niewielkim spadku oczekiwanym w styczniu.