Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w kwietniu koniunkturę bardziej korzystnie niż przed miesiącem (zakwaterowanie i gastronomia, handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy). Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury, choć gorsze od formułowanych w marcu, odnotowują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Przedsiębiorstwa budowlane oceniają koniunkturę negatywnie, podobnie jak przed miesiącem.