W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w maju br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny spadły oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 czerwca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).