Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2016 r.