Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2017 r.