Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2018 r.