Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 1 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,3% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 1,2 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,1 p.proc. mniej w  odniesieniu do 1  kwartału 2021 r. Dolnośląskie zajmowało 5. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika.

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na niższym poziomie niż w kraju.

Osoby bezrobotne stanowiły w 1 kwartale 2022 r. 3,5% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat, a osoby bierne zawodowo - 41,7% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat.