Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2016 r.