Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r.