Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2016 r.