Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2018 r.