Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2017 r.