Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2017 r.