W związku z wprowadzeniem w BAEL od 1 kwartału 2021 r. zmian wynikających z wdrożenia rozporządzenia ramowego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz jego aktów implementacyjnych, a także w związku z trwającą oceną skutków tych zmian na przerwanie szeregów czasowych, dane BAEL za 1-4 kw. 2021 r. nie mogą być porównywane z wynikami sprzed 2021 r. z wyjątkiem przeliczonych danych historycznych dla lat 2010–2020, opracowanych z zastosowaniem zmienionych od 2021 r. definicji wyznaczania głównych kategorii osób na rynku pracy, tj. pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Informacja nt. przeliczonych wyników BAEL wraz z danymi została opublikowana w styczniu br. na stronie GUS.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 4 kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 59,5% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 1,9 p.proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem, więcej także niż średnio w kraju (o 1,5 p.proc.). Dolnośląskie zajmowało 4. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika.

Osoby bezrobotne stanowiły w 4 kwartale 2021 r. 3,8% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat, a osoby bierne zawodowo - 40,5% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat.