Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2016 r.