Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2019 r.