Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2018 r.