Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2019 r.