Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2018 r.