POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2017 R.
Bydło i trzoda chlewna - stan na 1 grudnia 2017 r. (dane wstępne)

Pogłowie bydła w grudniu 2017 r. w województwie dolnośląskim liczyło 100266 sztuk, w tym w gospodarstwach indywidualnych 77862 sztuki, udział w produkcji krajowej wyniósł 1,7% (w tym w gospodarstwach indywidualnych – 1,4%). Pogłowie świń w grudniu 2017 r. w województwie dolnośląskim liczyło 192004 sztuki, w tym w gospodarstwach indywidualnych 123623 sztuki. Udział w produkcji krajowej wyniósł 1,6%, a w gospodarstwach indywidualnych 1,3%.